Международна кръгла маса - Варна

На 21 април 2017 г. в Икономически университет Варна се състоя Международна кръгла маса на тема „Актуална проблематика на авторските права в европейското и национално законодателство – регламентация, защита, перспективи“. Събитието бе организирано от Научноизследователски институт при ИУ - Варна, Катедра „Правни науки“ и г-н Емил Радев – член на Европейския парламент (ЕНП). 

Форумът бе открит от доц. д-р Андрияна Андреева - ръководител катедра „Правни науки“, а приветствия отправиха Ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Пламен Илиев, проф. Зоя Младенова - Директор на НИИ при ИУ- Варна и г-н Емил Радев - член на ЕП. 

В дискусията взеха участие г-жа Елена Кискинова – Изпълнителен директор на Българска Асоциация на Музикалните Продуценти, г-н Мехти Меликов - Изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, Софи Скрайв – представител на ENPA, , Росица Заркова – ръководител на Университетска библиотека при ИУ-Варна от името на българските библиотеки, г-н Карл Райън - мениджър публична политика и правителствени отношения в Гугъл, Марин Маринов – Председател на Окръжен съд - Варна.

Доклад по темата за реформата в Европейската авторскоправна рамка бе представен от г-жа Терез Комодини Какия - докладчик на Европейския парламент по предложението за Директива относно авторското право в Единния цифров пазар и актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани с авторските права. Г-жа Комодини Какия взе активно участие  по всички повдигнати въпроси в  дискусията във втората част на форума, а организаторите обещаха следваща среща по важните теми свързани с актуалната проблематика на авторските права.

Проф. д-р Веселин Хаджиев - заместник-ректор по научноизследователска дейност закри събитието.