Международен ден на интелектуалната собственост

26 април- Международен ден на интелектуалната собственост

Международният ден на интелектуалната собственост е и Световен ден на авторското право. Целта на ежегодното отбелязване на празника е да се повиши обществената информираност по отношение на интелектуалната собственост (патенти, марки, индустриален дизайн, авторско право) и нейната роля в света на иновациите и креативността. 

Тази година темата на деня е “Иновации - Подобряване на живота”. Иновациите и креативността са обвързани с отговорността за изграждане на едно по-добро бъдеще и разширяване на човешкото битие. Те отразяват възможността за намиране на добри решения и създават позитивна спирала на продуктивност и постижения. Обект на проучване са възможностите  на "новото" за по-здрав, по-безопасен и по-комфортен живот, превръщайки проблемите в прогрес. Системата на интелектуална собственост подкрепя иновациите като привлича инвестиции, възнаграждава творците, насърчава ги да развиват идеите си и дава гаранция за свободно достъпни нови знания. Това е сигурна основа за утрешните новатори свободно да надграждат върху  днешните нови технологии. 

Тук може  да чуете приветственото послание на  Генералният директор на Световната Организация за Интелектуалната Собственост (СОИС) г-н Франсис Гури за днешния ден.

Източник: WIPO