Международна кръгла маса - София

На 24-ти Април 2017 г. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към Университета за национално и световно стопанство, организира Кръгла маса на тема: „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. 

Събитието бе открито от проф. д. ик. н. Стати Статев – Ректор на УНСС и доц. д-р Владя Борисова – Ръководител катедра Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост".
В дискусията бяха обсъдени актуални теми като правни и икономически аспекти на дейността на посредниците като агрегатори, търсачки и ползватели в интернет пространството; приложения на Google за защита правата на издателите в интернет; непочтени търговски практики в интернет и киберпрестъпност.
Доклади по обсъжданите въпроси изнесоха г-н Марсин Олендер - мениджър „Връзки с Централна и Източна Европа“ - Google, г-н Мехти Меликов – Изпълнителен директор на Съюза на издателите, г-н Явор Колев – Началник отдел „Трансгранична престъпност“ ГДБОП- МВР. В дискусията взеха участие и представители на Комисия за защита на конкуренцията, Медийна група България Холдинг, БАМП и други заинтересовани от тематиката лица и организации.
С организираната Кръгла маса по въпроси от значение за бизнеса в издателската индустрия катерда „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към УНСС “ отбеляза Международния ден на интелектуалната собственост – 26-ти Април.