Конференция по интелектуална собственост - Авторско право

На 15 Март 2018 г., в Националния дворец на културата се състоя Конференция по интелектуална собственост - Авторско право. Събитието бе част от програмата на Министерство на културата, свързана с Българското председателство на Съвета на ЕС.

Г-н Боил Банов, Министър на културата, откри форума и отправи приветствени думи към участниците в конференцията. Програмата на събитието, както и участниците във форума бяха представени от г-н Мехти Меликов, директор на ДАПСП при МК. Г-н Марко Джиорело, Представител от Европейската комисия, направи кратко въведение в основните дискусионни теми, като коментира и перспективите за развитие в сектора.

В първата част от конференцията бе обсъдена темата за въвеждане и прилагане на Директивата за колективно управление на авторски и сродни права в националните законодателства в условията на Единен цифров пазар. Международни експерти от водещи световни институции споделиха добри практики и коментираха проблеми свързани с този процес, а презентации по темата бяха изнесени от представители на Дружеството за права върху музикално изпълнение и механично възпроизвеждане - GEMA, Институт „Макс Планк“ за Иновации и Конкуренция, Института по интелектуална собственост и пазарно право - Стокхолм и др. Сред гостите-панелисти бе и г-н Лаури Рехард, директор Лицензиране и правна политика  в Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI).

Втората част от форума бе посветена на системата на възнаграждения върху частното копиране и репрографски права в различните европейски държави. Лектори бяха представители от Международната конфедерация на дружествата на авторите и композиторите – CISAC, Белгийското дружество на авторите и издатели – REPROBEL, Асоциацията на унгарските композитори, тектописци, музикални издатели, автори, писатели и поети – ARTISTJUS и други представители на организации с отношение по темата.

Конференцията приключи с презентация на представители от Europe Analytica за технологичните предизвикателства и оптимизирането им за качествено и ефективно управление на авторски и сродни права в средата на динамично развиващия се Единен цифров пазар.

                               

 

                                                       

 

 Източник: БАМП