Международна конференция „3Р for IP: Публично-частно партньорство при защита на интелектуалната собственост“

На 12 Юни 2018 г. в литературен клуб „Перото“ на НДК се проведе международна конференция на тема „3Р for IP: Публично-частно партньорство при защита на интелектуалната собственост“.

Форумът бе организиран от ТеРаПро и партньорските организации Българска ИДЛО Алумни Асоциация, Агенция за връзки с обществеността DD Agency и юридическа кантора АРСИС Консултинг по програма на Европейската служба за интелектуална собственост – EUIPO.
Конференцията бе открита от г-н Валери Симеонов-Вицепремиер на Р България, г-н Нейтан Вайсман-Главен икономист в EUIPO и г-н Велизар Соколов-Мениджър на проекта. В дискусионните панели участваха Росен Желязков-Председател на КРС, София Владимирова-Председател на СЕМ, Данаил Кирилов-Председател на Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание, Мехти Меликов- Директор дирекция „Авторско право и сродните му права” при Министерство на културата, Емил Димитров-Председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата към 44-то Народно събрание,експерти и представители на български държавни институции и бизнеса, местни и международни неправителствени организации и представители на публичния и частния сектор от Румъния, Гърция, Австрия, Турция, Сърбия, Македония и Косово.
В дневния ред на конференцията бяха дискутирани теми, свързани с нови технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг на телевизионно съдържание, проучвания за измерване на пазара на платени ТВ услуги и интернет, законови дефицити в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост и възможностите за подобряване на законодателната рамка за противодействие на нарушенията на права в сектора. Австрийската фирма Adscanner представи пред аудиторията технология за осъществяване на дистанционен мониторинг на телевизионните програми, които кабелните оператори препредават до своите абонати. Представители на митническите администрации от Балканите дискутираха възможности за сътрудничество между митническите органи за противодействие на движението на пиратски и фалшиви стоки в региона.
Международната конференцията постави фокус въху възможностите за осъществяване на публично-частно партньорство между държавните институции и частния сектор с оглед подобряване на правоприлагането и законодателната рамка в областта на интелектуалната собственост.

 

               

 

               

Източник: БАМП