Европейският парламент прие преговорна позиция за Директивата за авторското право в единния цифров пазар

На 12 Септември в Страсбург, Европейският парламент прие мандат за започване на преговори с държавите в ЕС относно общи правила за защита на авторското право. Тези правила ще гарантират справедливо заплащане за труда на журналистите и хората на изкуството, в днешния дигитален свят. Позицията на Парламента за преговори с държавите-членки за постигане на окончателно споразумение беше приета с 438 гласа „за“ срещу 226 „против“, с 39 „въздържали се“.

След гласуването в Пленарна зала, г-н Аксел Вос (ЕНП, Германия), докладчик по досието, коментира: „Много съм доволен, че въпреки силната лобистка кампания на мощните интернет платформи, сега има мнозинство в ЕП, което подкрепя принципа за справедливо заплащане на европейската творческа дейност.”
Европейската комисия представи законодателен пакет за модернизиране на европейските правила за авторското право, включително нова Директива за авторското право в цифровия единен пазар, на 14 септември 2016 г. Съветът прие общата си позиция през май 2018 г., а след продължителни обсъждания, и Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува компромисни изменения през юни 2018 г. След гласуването на позицията на ЕП на 12 септември и приемането на мандат за започване на преговори с държавите в ЕС, предстоят тристранни преговори за постигане на окончателно споразумение между ЕП, ЕК и ЕС (триалог).
В съвместна декларация на г-н Андрус Ансип, заместник-председател на ЕК и г-жа Мария Габриел, комисар по Цифрова икономика и цифрово общество за гласуването на Европейския парламент за започване на преговори за новите правила за авторското право, се казва:
„Приветстваме днешното гласуване в Европейския парламент. Това е силен и положителен сигнал и важна стъпка към постигането на общата ни цел за модернизиране на правилата за авторското право в Европейския съюз. Обсъжданията между съзаконодателите могат сега да започнат по законодателното предложение, което е ключов елемент от стратегията за цифровия единен пазар и един от приоритетите на Европейската комисия. Нашата цел е тази реформа да донесе осезаеми ползи за гражданите на ЕС, изследователите, преподавателите, писателите, хората на изкуството, пресата и институциите в областта на културното наследство. Искаме да разгърнем потенциала за създаване на повече креативност и съдържание чрез ясни правила в синхрон с цифровия ни свят. В същото време ние целим да защитим свободата на словото и да гарантираме, че онлайн платформите, 7 хиляди от които са европейски, ще могат да развиват нови и иновативни предложения и бизнес модели".
Източници: БАМП, ЕП, ЕК
Снимки: ЕП