Необходими документи PDF Печат Е-поща

Необходими документи за членство:

Молба за членство PDF

Копие от Съдебно решение за регистриране на юридическо лице или едноличен търговец

Копие от Удостоверение от съотетния съд за актуалното състояние

Списък на продуцираните или лицензирани звукозаписи