Национално законодателство
1 Конституция на Р България – чл. 54, ал. 3; 2363
2 Закон за авторското право и сродните му права (1993 г.); 1856
3 Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (2005 г.); 1848
4 Наказателен кодекс на Р България - чл. 172а; 4229
5 Закон за електронните съобщения – член 251, 251а. 2198
6 Закон за радио и телевизия (1998г.) 2182
7 Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуалната собственост (2000 г.); 1985
8 Инструкция № 1 на министъра на икономиката и енергетиката за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID – кода), начините за определянето и поставянето му (2005 г.); 1974