Да осигурим устойчиво бъдеще за Европейската музикална индустрия

Изпълнителите и авторите на музика от цяла Европа страстно вярват в стойността на музиката. Музиката е в основата на Европейската култура, тя обогатява живота на хората и значително допринася за развитието на европейската икономика.

Днес е ключов момент за музикалната индустрия. Консумацията на музика отчита рекордни нива, феновете търсят и слушат музика, както никога досега. Потребителите имат неограничена възможност за достъп до музиката, която обичат, във всеки един момент и навсякъде. 

Но бъдещето на музиката е застрашено от значителната разлика между приходите, които някои онлайн платформи генерират и възнагражденията които те изплащат на правоносителите (разлика в стойността – the Value Gap). Тази слабост на пазара е в резултат на  услугите за качване на музикално съдържание от индивидуални потребители (user upload services - UUS), които някои дигитални платформи като  YouTube предлагат. Така, от музикалната общност, от изпълнители и автори на музикални произведения, несправедливо се отнемат съответстващите на труда им възнаграждения.    

Разликата в стойността (the Value Gap) ощетява не само артистите и авторите на музикални произведения, които творят днес. Тя застрашава оцеляването на следващото поколение творци, както и жизнеспособността и разнообразието на тяхната работа . 

Разликата в стойността (the Value Gap) обърква пазара и подкопава  правата и приходите на тези, които създават творчески продукти и  инвестират в музика. Докато потреблението на музика достига рекордни нива, дигиталните платформи, които предлагат услуги за качване на музикално съдържание от индивидуални потребители (UUS) злоупотребяват със статута на т.нар "безопасно пристанище" („safe harbour“, Е-commerce Directive 2000). Тези защитни права са били въведени преди две десетилетия с цел подпомагане развитието на зараждащите се стартиращи фирми в областта на цифровите технологии, но днес се прилагат неправилно от корпорации, които разпространяват музикално или друго творческо съдържание и монетизират усилията от тяхното създаване.

Днес  Европейските лидери имат възможността да обърнат внимание на този проблем. В дневния ред на Европейските институции е включен преглед на действащото авторско-правно законодателство и Европейската комисия може да поправи това дълбоко изкривяване на пазара чрез изясняване на правилата за прилагане на статута на т.нар „safe harbour“.

Ние Ви призоваваме да предприемем действия сега и правоносителите от цялата музикална общност заедно да създадем справедлива бизнес среда за изпълнителите и притежателите на права. Обединявайки усилията си, ще осигурим бъдеще на музиката за следващите поколения.

Надяваме се заедно да продължим да работим за създаването на устойчива и процъфтяваща музикална индустрия в Европа . 

Българска Асоциация на Музикалните Продуценти - БАМП