25 години „Музикаутор“ - Конференция на тема: „Приносът на интелектуалната собственост възможности за България“

На 08.06.2017г. по случай 25 годишнината от създаването си, Сдружението за колективно управление на авторски права на композиторите „Музикаутор” организира международна конференция на тема: „Приносът на интелектуалната собственост – възможности за България.“ Събитието се проведе в гр. Благоевград с партньорството на Посолство на САЩ в България, Ernst & Young България и Американски университет в България, който беше домакин на форума.

На конференцията присъстваха г-н Румен Димитров – Заместник – министър на културата, г-жа Десислава Ахладова - Заместник – министър на правосъдието, доц. д-р Владя Борисова – Ръководител катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – гр.София, г-н Али Пирзада – Старши мениджър и ръководител на Ernst & Young България, г-н Милан Майерович – Стилинович, Мениджър комуникации на хърватското сдружение на композиторите за колективно управление на права – HDS - ZAMP.
Г-н Иван Димитров, Изпълнителен директор на „Музикаутор“ откри форума и коментира, че загубите от кражба на интелектуална собственост в България са огромни, а начинът за преодоляване на проблемите е публичната активност, разпознаваемост на темата и консолидация на всички заинтересовани страни.
Г-жа Мария Стоянова, член на СЕМ и модератор на първия панел сподели, че това е необходима дискусия за противопоставяне на кражбата, в защита на творците и за справедливо възнаграждение за техния труд и талант.
Конференцията организирана от Сдружение „Музикаутор“ е инициирана и във връзка с присъствието на България за пета поредна година в ежегодния доклад на Търговския департамент на САЩ – известен още като Списък 301, за нивото на защита на интелектуалната собственост в различните страни.
Г-жа Тоня Хенкок от Посолството на САЩ в България, представи пред аудиторията информация на тема: “Какво е Списък 301 на Търговския представител на САЩ и какво е отражението му въхру инвестиционния климат в една държава“.
Г-н Али Пирзада – Старши мениджър и ръководител на Ernst & Young България сподели: „ Смятаме, че правата на интелектуалната собственост и авторските права са много важен проблем. Смятаме, че това е собственост на някого, че злоупотреба с авторските права афектира имиджа на страната, както и бюджета, който идва от тази индустрия”. Той изнесе пред участниците в конференцията данни от първата глобална карта на културните и креативни индустрии - „Cultural Times“.
Академичната общност бе представена от доц. д-р Владя Борисова – Ръководител катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – гр.София, която коментира средата за развитие на авторските права в България.
На Международната конференция по инициатива на „Музикаутор“ присъстваха представители на браншови и заинтересовани от тематиката организаци - БАМП, БМА, много журналисти и гости.
Българската Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП) поздравява „Музикаутор“ за тяхната 25 годишна дейност и пожелава на екипа на Сдружението успех в мисията за устойчиво интегриране, утвърждаване и реализация на авторското право в ценностната система на българското общество.