Посещение на г-н Лудовико Бенвенути - Директор на Европейския офис на Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI) в България

На 6 октомври 2017 г., на еднодневно работно посещение в гр. София пристигна г-н Лудовико Бенвенути – Директор на Европейския офис на Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI).

Визитата бе организирана от Българска Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП) и включваше срещи с г-жа Мария Габриел – Еврокомисар за цифровата икономика и общество, г-н Боил Банов – Министър на културата на Република България, г-н Вежди Рашидов – Председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание, г-н Владимир Туджаров – Главен секретар на Министерство на икономиката на Република България, представители от българските държавни институции и експерти в областта на авторското право.

Във връзка с предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и лидерската роля на страната ни в заседанията и дейността на Съвета във връзка с eвропейското законодателство, на работните срещи бяха обсъдени позиции по предложението на Европейската комисия за Директива относно авторското право на единния цифров пазар. Сред обсъжданите теми бе и предложението за Регламент на ЕП и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

От българска страна, в дискусиите взеха участие и представители на БАМП - г-жа Станислава Армутлиева, Председател на Управителния съвет на БАМП и г-жа Елена Кискинова, Изпълнителен директор на БАМП.

Участниците в работните срещи се обединиха около необходимостта от широка дискусия сред професионалната общност във връзка с актуализирането на европейската авторскоправна рамка и хармонизирането на европейското с националното законодателство в тази област.