Промени в Закона за авторското право и сродните му права

На 15.03.2018 г. в Народното събрание се прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

С промените се въвеждат изискванията на Директивата за колективно управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (Директива 2014/26/ЕС). Европравилата са приети през Февруари 2014 г., а крайният срок за въвеждането им в Българското законодателство бе 10 Април 2016 г.  Директивата цели да подобри начина, по който  работят организациите за колективно  управление на права чрез създаването на общи стандарти и методология, прозрачност и финансова дисциплина. 

Източник: БАМП