Обръщение в подкрепа на Директивата за авторското право

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ СЕКТОРИ СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ВАС С МОЛБА
ДА ПОДКРЕПИТЕ МАНДАТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА АВТОРСКО ПРАВО НА ПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА 05 ЮЛИ 2018 г.

ПОДКРЕПЕТЕ ТВОРЧЕСТВОТО В ЕВРОПА!

Европейският творчески сектор представлява 4,5% от БВП на ЕС, а неговите представители заемат 12 милиона работни места.
Това са сърцето и душата на европейското многообразие и богата идентичност!

От името на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ (БАМП), се обръщаме към Вас с молба на 05 Юли да подкрепите мандата, приет от Правната комисия (JURI) в ЕП, който е резултат от дълги и интензивни преговори.
Налице е спекулативна кампания от страна на технологични компании, които разпространяват информация до членовете на ЕП, всявайки паника, че Директивата за авторското право ще доведе до края на Интернет.
Моля отбележете, че това е 20-та годишнина от първите твърдения, че разпоредбите за авторските права ще разрушат Интернет. Това никога не се случи.

НИЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ИНТЕРНЕТ, КОЙТО Е СПРАВЕДЛИВ И УСТОЙЧИВ ЗА ВСИЧКИ!

Обръщение на БАМП в подкрепа на Директивата за авторското право: тук

Обръщение на широка коалиция от европейските творчески и културни сектори: тук