Българският творчески сектор се обедини в обща позиция относно проекта за Акт за цифровите услуги (DSA), обсъждан от институциите на ЕС

Широка група от 15 организации, представляващи творческия сектор в България, се обединиха  в обща позиция относно предложени от Европейския парламент и Европейския съвет промени в проекта за Акт за цифровите услуги (DSA). Зад общата позиция, координирана от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), застават музикални, аудио-визуални, литературни, визуални автори, изпълнители, книгоиздатели, музикални, филмови и телевизионни продуценти и професионални фотографи. Те изпратиха отворено писмо до българските евродепутати, Министерството на икономиката, Министерството на културата и Представителството на Република България към Европейския съюз. В него те изразяват загрижеността си от предложените промени, като се присъединяват към позицията на европейския творчески сектор, която определя предложенията катоедна пропусната възможност и крачка назад“.

Целта на първоначалния проект за Акт за цифровите услуги е да осигури набор от правила за задълженията и отчетността на онлайн платформите в цифровото пространство и  да осигури по-безопасна и по-надеждна онлайн среда, в това число и чрез въвеждане на ефективни задължения за борба с незаконното съдържание онлайн. Актът за цифровите услуги (DSA) ще има голямо значение за всички културни индустрии и за защитата на произведенията и другите обекти на авторски и сродни права при използването им в цифрова среда. Актът ще има характер на Регламент, а не на Директива, което означава, че след влизането му в сила, той ще бъде директно приложим в  държавите-членки и не се предвижда транспониране в местното законодателство.

Според българския творчески сектор приемането на предложените от Европарламента и Европейския съвет промени не само няма да допринесе за създаването на здравословна дигитална среда, а напротив – ще доведе до отслабване на сега действащия режим на отговорност и добрите практики за справяне с незаконно съдържание в дигиталното пространство, включително по отношение на онлайн пиратството и нарушенията на авторски и сродни на тях права.

Дали промените ще бъдат приети зависи както от позицията на евродепутатите при пленарния вот на Европейския парламент по DSA през януари, така и от позицията на всяка една национална държава-членка в общите дискусии на трите европейски институции, които ще започнат след пленарния вот, в рамките на френското председателство на ЕС.

Можете да видите основните точки, които предизвикват загрижеността на българския творчески сектор ТУК.

 

 

Асоциация „Българска книга“ е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България. 

Асоциацията на българските анимационни продуценти /АБАП/ е сдружение, което активно работи за разгръщане на творческия и технологичен потенциал на българската анимационна индустрия.

 Асоциацията на българските оператори /АБО/ е организация на оператори на аудиовизуални произведения, които отстояват общи професионални цели в областта на филмопроизводството.

Асоциацията на професионалните фотографи /АРР/ е сдружение с цел защита на авторските и трудовите права на професионалните фотографи в България.

Асоциацията на филмовите продуценти е сдружение, което работи за защита на правата и интересите на български продуцентски компании във филмовата индустрия.

Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ е сдружение на водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия и Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия /IFPI/.

Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи /БАФТРС/ е организация, обединяваща усилията на своите членове в областта на сценаристиката, законотворчеството и образованието за аудиовизуалните медии и изкуства.

Българската музикална асоциация /БМА/ обединява професионални музиканти от всички жанрове с цел да изразява позицията им по професионални въпроси.

Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права.

Профон е дружество за колективно управление в частна полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители. .

Съюзът на артистите в България /САБ/ е творческо-синдикална организация, която представлява интересите на своите членове пред техните работодатели и държавните институции. 

Съюзът на българските композитори /СБК/ е сдружение с нестопанска цел на композиторите в България.

Съюзът на българските филмови дейци /СБФД/ е сдружение с нестопанска цел, обединяващо всички творчески професии в областта на  филмовото производство.

Театераутор е дружество за колективно управление на авторски права върху драматични и музикално-драматични произведения.

Филмаутор е организация за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения.