На фокус в Световния ден на интелектуалната собственост: Младите хора

Всяка година на 26 април отбелязваме Световния ден на интелектуалната собственост (World Intellectual Property Day), чиято цел е   да се повиши обществената информираност по отношение на правата върху интелектуална собственост (авторско право, патенти, марки, индустриален дизайн) и да се подчертае приноса на творците и изобретателите за развитието на обществата в целия свят. Световният ден на интелектуалната собственост е отбелязан за първи път на 26-ти април 2001 г., по инициатива на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/. Всяка година се  избира тема и мото, под което преминават честванията по цял свят. За 2022 г. темата е „Интелектуалната собственост и младите хора: Иновации за по-добро бъдеще“ (IP and Youth: Innovating for a Better Future). Тя е фокусирана върху огромния потенциал на младите хора да намират нови и по-добри решения, изграждащи прехода към устойчиво бъдеще.

Днес в света има около 1,8 милиарда млади хора (на възраст до 24 години), които са родени и израснали в  свят, в който всеки е свързан с всеки, чрез мобилни телефони и интернет, и в който границите между физическия и дигиталния свят не са толкова ясно очертани. Тези млади хора са иноваторите, създателите и предприемачите на утрешния ден, които движат промяната и, чрез своята креативност и изобретателност, прокарват пътища към по-добро бъдеще.

Световният ден на интелектуалната собственост е възможност за тях да разберат как правата на интелектуална собственост могат да подкрепят техните цели, да помогнат за трансформирането на идеите им в реалност, да генерират доходи, да създават работни места и да окажат положително въздействие върху света около тях. Чрез използването на правата на интелектуална собственост младите хора имат достъп до някои от ключовите инструменти, от които се нуждаят, за да развият своите амбиции.

За да се случи това обаче, на първо място е необходимо младите хора да познават, спазват и уважават тези права. В едно интересно проучване от октомври 2020 г., проведено в рамките на кампанията „Интелектуална собственост: защо да ми пука? (IP: Why should I be bothered?), осъществeна с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), се изследват нагласите на младото поколение към правата на интелектуална собственост. Кампанията е концентрирана в три европейски държави - България, Испания и Португалия. Резултатите от проучването сочат, че общото възприятие на младите хора за правата на интелектуална собственост е до голяма степен положително: те показват разбиране за  функцията на авторските права и повечето от тях са наясно, че  защитата на авторските права  насърчава създаването на нови творения. Макар и почти всеки от тях да е използвал защитени произведения по незаконен начин, по различни причини /ограничен достъп, високи цени и пр./, всички участници в проучването категорично са заявили, че ги интересува как тяхното поведение се отразява на творците.

Според младежите, причините в някои държави да се ползват повече незаконни източници на дигитално съдържание, отколкото в други, са: 1) ниски доходи и стандарт на живот - тийнейджърите просто не могат да си позволят да платят за дигитално съдържание; 2) усещане за неглижиране на проблема от страна на властите, липса на контрол и последствия за такова поведение; 3) културата и манталитетът на хората, у които се е наложила представата, че винаги можеш да изтеглиш нещо безплатно. Към тези причини се добавя и още една, специфично посочена от българските участници: 4) липсата на информация и осъзнаване на важността на интелектуалната собственост. Крайният извод  от проучването е, че промяна в поведението е възможна, но едва след като успеем да възпитаме уважение към авторските и сродни права.

За БАМП информираността на обществото относно същността и закрилата на правата на интелектуална собственост и възпитаването на уважение към тях са от ключово значение, от самото ни създаване, и продължават да бъдат сред основните приоритети в дейността ни.  Основната таргет група е младото поколение на България, чиято осведоменост за правата на авторите, изпълнителите и продуцентите е важен фактор за изграждане на нова култура на ползване на музиката, включително и в дигитална среда. Образователният проект на БАМП „В час по интелектуална собственост“, стартирал през 2019 г., се реализира чрез организиране на дискусии между експерти по авторски права, продуценти и любими на младите хора музиканти, и ученици в специализираните училища  по изкуствата в страната. През 2020 г. проектът стъпи и в дигитална среда чрез партньорството на БАМП и образователната платформа Уча.се, с поредица от анимационни видеа, представящи авторските права и музикалния бизнес по забавен и достъпен начин. Този проект беше ключов етап в  развитието на кампанията, тъй като позволи посланията да достигнат до огромен брой млади хора и до техните родители. Четирите образователни видеоклипа продължават да са налични в платформата Уча.се, раздел „Ценно и интересно“ - „Как работи музикалният бизнес?“. Те са достъпни напълно безплатно след регистрация в платформата.

Усилията на БАМП и на други професионални организации в творческия сектор,  насочени към тийнейджърите и младите хора, безспорно допринасят за възпитаването на уважение към творческия труд и правата на творците, и са важна стъпка в правилната посока. Усилията ще бъдат още по-ефикасни, ако тези важни въпроси за бъдещето на културата и обществото бъдат включени от националните образователни и културни институции като приоритет в културните политики, и интегрирани по подходящ начин в образователните програми, в съответствие с възрастовите групи. Единствено систематичният, интегриран и устойчив подход, както и конструктивното сътрудничество между държавните институции и творческия сектор,  могат да доведат до истинска промяна на поведението на младите хора – както по отношение на това как да се отнасят към творческия труд на другите, така и по отношение на това как да използват инструментариума на авторските права, за да се развият като творци и да изградят устойчива творческа кариера.