Комисията по култура и медии прие на първо четене квоти за българска музика в БНТ и БНР

С десетима „за“ и двама „въздържали се“ Комисията по култура и медии одобри  внесения от партия „Възраждане“ законопроект за квоти от 50 и 60% музика, „създадена от български автори на български език“ в обществените медии – БНТ и БНР.

Според законопроекта най-малко 60% от общото годишно време в часовия диапазон между 6:00 и 20:00 ч., предназначено за излъчване на музикални произведения във всяка от програмите на БНР, трябва да е предназначено за музикални произведения и музикални звукозаписи на български език, създадени от български автори. Извън този часови диапазон изискването за БНР е за 50% българска музика. Предвиденият за  БНТ процент е е 50%. Предвижда се още най-малко 10% от включените в квотата произведения да не са излъчвани по националните обществени медии  преди повече от 5 години.

Представителят на БНТ Даниел Спасов и генералният директор на БНР Милен Митев потвърдиха, че организациите им са били предварително консултирани относно законопроекта и ще се съобразят с квотите, ако те бъдат приети.

По време на обсъждането беше отбелязано, че предложеният законопроект е в частично противоречие с правото на ЕС, което не допуска отклонения от принципите за свободно движение на хора и услуги на базата на националност и гражданство. Единствената допустима причина за въвеждането на квоти, потвърдена и от Съда на Европейския съюз, е културната мотивация, състояща се в опазване и промоция  на съответния официален език на държавата-членка.    Изпълнителният директор на БАМП Петя Точарова от своя страна повдигна въпроса за евентуално увеличаване на процента „нова музика“, с оглед „стимулиране на създаването на нови произведения и звукозаписи, което би се отразило позитивно на цялата музикална екосистема“.

Предстои в законопроекта да се нанесат корекции и уточнения. Ако бъде приет в пленарната зала, предвижда се квотите за музика на български език  в БНТ и БНР да започнат да действат от  от 1 януари 2023 г.

 

Снимка: Pixabay