Министерство на културата учреди Клуб „Авторско право“

На 05.10.2022 г. Министерство на културата създаде дискусионен Клуб „Авторско право“..

Инициативата е идея на ресорната дирекция „Авторско право и сродните му права“, като целта й е клубът да се превърне в средище за обмяна на идеи, мнения и дебати по актуални въпроси в областта на авторското право и сродните му права, за правоносители, ползватели, професионалисти и изследователи от академичните среди. По думите на директора на дирекцията – Мехти Меликов, „това е общо пространство, в което специалистите в областта да присъстват и участват в обсъждания, да се срещат и общуват със свои колеги“.

 

В първото издание на инициативата, която се състоя в Галерия „Средец“, гост-лектор бе доц. д-р Марияна Лазарова от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, която представи своята монография „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведения“. Изданието е първото по рода си интердисциплинарно изследване на проблема за мениджмънт на дигитални права на продуценти, лицензионни практики и развитие на иновативни бизнес-модели в контекста на европейската и национална авторскоправна реформа.

 

Инициативата събра близо 50 професионалисти от областта на киното и авторското право.

 

Източник: https://mc.government.bg/newsn.php?n=8443&i=1