Новият европейски Акт за цифровите услуги /DSA/ - нови възможности за творческия сектор?

На 4 октомври 2022 г. Съветът на Европейския съюз предприе важна стъпка за осигуряване на по-безопасна онлайн среда, като одобри Акта за цифровите услуги (DSA). Целта на DSA  е да защити по-добре дигиталното пространство срещу разпространението на незаконно съдържание и да гарантира защитата на основните права на потребителите.

Подписването на Акта на 19 октомври 2022 г. от президентите на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент  отвориха пътя към влизането на Акта в сила, 15 месеца след публикацията му в официалния вестник на ЕС, което се очаква да стане много скоро.

DSA определя отговорностите и отчетността за доставчиците на посреднически услуги, като социални медии, онлайн пазари, много големи онлайн платформи (VLOP) и много големи онлайн търсачки (VLOSE). Правилата са проектирани асиметрично, което означава, че по-големите посреднически услуги със значително въздействие върху обществото (VLOP и VLOSE) трябва да се съобразяват с по-строги правила и изисквания.

Подобренията, които творческият сектор очакваше да бъдат въведени относно незаконното използване на защитени обекти, не са многобройни.  Българският и европейският творчески сектор помнят много добре някои силно проблематични предложения по време на обсъждането на Акта, които можеха да доведат дори до премахване на вече съществуваща и утвърдена защита и само обединението и твърдото противопоставяне на сектора спомогнаха да не се достигне до това положение. Но макар и да бяха избегнати най-проблематичните за сектора разпоедби,  DSA пропусна възможността за значително укрепване на отговорностите на онлайн посредниците и по-добра защита на сектора.

Независимо от това, DSA все пак предоставя някои възможности за постепенно постигане на по-голяма онлайн отговорност. Разпоредбите относно доверени сигнализатори, проследяемост, идентифициране на системни рискове и въвеждането на мерки за намаляване на риска (но само за много големи онлайн платформи), както и правомощията, предоставени на Националните координатори на цифрови услуги  и на Европейската комисия във връзка с надзора върху изпълнението на задълженията на онлайн посредниците, са стъпка напред.

За целия творчески сектор ще бъде важно да идентифицира и да използва всички възможности в Акта за предотвратяване на разпространението на незаконно съдържание, както и за премахването на такова съдържание от дигиталното пространство. От особено важно значение ще бъде секторът да бъде активен и да направи всичко възможно неговите интереси да не бъдат забравени или пренебрегнати от отговорните национални институции, във връзка с  предстоящите нормативни промени и други практически действия по прилагането на Акта в България.    

 

 Снимка: Pixabay