Блокирането на пиратски сайтове шанс за живот за българските творчески индустрии

 

Ефективната закрила  на авторските и сродните им права като основен механизъм за развитие на музикалната индустрия – това бе темата, която Станислава Армутлиева, председател на УС на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) коментира на заседание  на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в София. „В обществото има сериозен дефицит на познание за стойността на интелектуалната собственост. Това, в комбинация с липсата на политическа воля за реална защита на правата на създателите и продуцентите на съдържание, е основна спънка в развитието на музикалния бизнес в България.“, сподели Армутлиева.

Тя очерта два основни проблема за растежа на музикалния сектор и за присъединяването ни към цивилизования творчески пазар. България все още е единствената страна в ЕС, чието законодателство не позволява на притежателите на права да поискат от доставчиците на интернет услуги да блокират достъпа до сайтове с пиратско съдържание. В тази връзка БАМП инициира създаването на законопроект, който бе подкрепен от 11 организации от творческия сектор и който би трябвало да  бъде внесен за разглеждане в момента, в който бъде избран парламент. 

Липсата на адекватна законова рамка за тарифите за публично ползване на музика е другото сериозно препятствие пред локалната индустрия и организациите за колективно управление на права. Настоящият механизъм в законодателството не позволява нито въвеждане на нови тарифи, нито индексиране  на съществуващите в условия на галопираща инфлация. Както споделиха от дружеството ФИЛМАУТОР по време на дискусията, за определени видове ползване на защитен репертоар пък въобще няма тарифи и ситуацията работи в полза на тези, които нямат сметка да плащат за музиката като добавена стойност към бизнеса си.

Тези важни въпроси не трябва да се отлагат за неопределено бъдеще. БАМП ще настоява за тяхното решаване едновременно с приемането на промени в авторскоправното законодателство, които новото Народно събрание ще трябва да направи в спешен порядък, за да приведе, макар и с двегодишно закъснение,  законодателството ни  в съответствие с две ключови европейски директиви, регулиращи авторските и сродни права в дигиталния свят.