Изкуственият интелект във фокуса на регулаторната активност както в Европа, така и в САЩ

Европейските институции и държавите-членки на ЕС водят последните кръгове от преговори преди окончателното одобрение и приемане на Регламента за изкуствения интелект. Тази нова правна рамка има за цел да осигури адекватна регулация за развитието и използването на изкуствен интелект. Амбицията на ЕС е Регламентът да бъде най-всеобхватният законодателен акт по отношение на изкуствения интелект на световно ниво, който ще постави основата за определяне на стандартите в тази област.

Проектът за Регламент се фокусира главно върху укрепването на правилата относно качеството на данните, прозрачността, човешкия надзор и отчетността. Регламентът също така цели да отговори на етичните въпроси и предизвикателства в различни сектори, вариращи от здравеопазване и образование до финанси и енергетика.

Що се отнася до творческия сектор и използването на защитено с авторски и сродни права съдържание, през юни 2023 г. бяха предложени промени в проекта, въвеждащи специфични изисквания по отношение на генеративни системи за ИИ. Целта на Европейския парламент е да се осигури прозрачност и отчетност. Какво точно означава това:

  1. Ясно обозначавене, че дадено съдържание е генерирано от ИИ
  2. Проектиране на съответните системи за ИИ по начин, който да предотврати генерирането на незаконно съдържание
  3. Отчетност на технологичните компании посредством публикуване на данни за защитените с авторски и сродни права обекти, използвани за обучение на генеративните системи за ИИ.

В тази връзка, през юли 2023 г. 12 организации от творческия сектор, защитаващи и представляващи интересите на почти всички творчески индустрии в България, се обединиха в обща позиция относно Регламента за изкуствения интелект. Те приветстваха направените от Европейския парламент предложения и призоваваха българските институции да предоставят солидна  подкрепа за тях. Творческият сектор продължава да следи преговорния процес и да настоява интересите на авторите и носителите на сродни права да бъдат взети предвид в окончателния текст на Акта.

Докато в Европа тече последната част от преговорите по Регламента за изкуствения интелект, от другата страна на Oкеана – в САЩ – на 30 октомври 2023 президентът Байдън издаде Указ за изкуствения интелект /AI Executive order/, като част от цялостната стратегия на неговата администрация за отговорни иновации.  Чрез установяването на стандарти за защита на неприкосновеността на личния живот, справедливостта и гражданските права на американските граждани, амбициозният 111- страничен документ има за цел да насърчи иновациите и конкуренцията в областта на изкуствения интелект.

Що се отнася до творческия сектор и интелектуалната собственост, Указът отчита тяхното значение, но оставя по-детайлното уреждане на тези въпроси за недалечното бъдеще, очертавайки конкретни срокове и стъпки. Раздел 5.2 от Указа разглежда въпроси, свързани с интелектуалната собственост и дава указания към Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) и Службата за авторско право /US Copyright Office/ "в рамките на 270 дни от датата на Указа  или 180 дни след като Службата за авторско право на Библиотеката на Конгреса на САЩ публикува предстоящото си проучване за изкуствения интелект" да дадат  препоръки към президента  относно потенциалните изпълнителни действия, които трябва да бъдат предприети във връзка с авторското право и изкуствения интелект.

 

Снимка: Pixabay.com